blog - 18 juni 2019

Rollen en functies: twee kanten van dezelfde medaille?

Het nieuwe decreet bakent onze sector af op basis van een aantal rollen en functies. Maar hoe weet je nu of je met sociaal-cultureel werk te maken hebt en niet met pakweg welzijnswerk of de opleidingswereld? Het antwoord ligt in het specifieke samenspel tussen de sociaal-culturele rollen en functies die vervat zitten in de praktijken van organisaties.

nieuws - 29 juni 2019
Foto: Sam Gilbert iov. Socius

Wij zoeken 2 stafmedewerkers

We zijn momenteel op zoek naar twee stafmedewerkers (m/v/x) die instaan voor de praktijkondersteuning en praktijkontwikkeling in het sociaal-culturele werkveld.

artikels - 20 augustus 2019

Magda Michielsens over emancipatie

In het politieke en maatschappelijke debat komt de term ‘emancipatie’ de jongste jaren erg vaak terug. Ook in het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Maar waarover hebben we het precies? Download de bijdrage van prof. em. Magda Michielsens over emancipatie.

Socius op Twitter